top of page

Köpvillkor

Innehållsförteckning

 • §1. Allmänt

 • §2. Beställning

 • §3. Priser och avgifter

 • §4. Produkter och sortiment

 • §5. Betalning

 • §6. Fullgörande

 • §7. Leverans

 • §8. Ångerrätt och återköp

 • §9. Reklamation och garanti

 • §10. Returer

 • §11. Förbehåll

 • §12. Ansvarsbefrielse

 • §13. Personuppgifter och sekretess

 • §14. Övrigt

 

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Byswedes AB (Organisationsnummer: 559244-7493) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://www.bySwedes.com ("Webbplatsen" nedan) eller via e-post.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.


Tillbaka till innehållsförteckningen

§2. Beställning

Hos Byswedes AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Byswedes AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Beställ" i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen "Beställ" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Byswedes AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Tack för din beställning!" till den e-postadress som du angav när du beställde. Byswedes AB erbjuder även kunder att göra beställning via e-post till: order@byswedes.se. När du klickar på knappen "Beställ" sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss via e-post på: order@byswedes.se.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med antingen 25% eller 6%. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning, se §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 250 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§5. Betalning

Byswedes AB erbjuder kortbetalning via våra betalningspartners Strype och PayPal som är auktoriserade med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-MasterCard

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§6. Fullgörande

Byswedes AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Beställ" i kassan. Byswedes AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Byswedes AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad:

Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan:

-Fraktkostnad för Varubrev är 39 kr inklusive moms.
-Fraktkostnad för Paket är 39 kr inklusive moms.
-Fraktkostnad för Hempaket är 39 kr inklusive moms.

Byswedes AB erbjuder fraktfri leverans om värdet på beställda produkter överstiger 800 kr inklusive moms.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Byswedes AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Byswedes AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

Varubrev i samarbete med Posten (Standardfrakt)
Varubrev levereras inom 1-2 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Byswedes ABs lager. I det fall försändelsen inte går att leverera genom din brevlåda blir du aviserad och kan då hämta försändelsen enligt instruktioner som framgår av avin. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Aviserad försändelse som skickats som Varubrev skall hämtas ut inom 14 dagar. Outhämtade försändelser återsänds till Byswedes AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 250 kr inklusive moms. Varubrev är ett spårbart fraktalternativ.

Paket i samarbete med Posten (Standardfrakt)
Paket levereras inom 2-3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Byswedes ABs lager. Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Paket skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Byswedes AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 250 kr inklusive moms. Paket är ett spårbart fraktalternativ.

Hempaket i samarbete med Posten (Standardfrakt)
Hempaket levereras inom 2-3 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Byswedes ABs lager. Hempaket levereras till dörren, 3 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid Posten om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Hempaket som inte kunnat avlämnas återsänds till Byswedes AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 250 kr inklusive moms. Hempaket är ett spårbart fraktalternativ.

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2-3 helgfria vardagar.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Byswedes AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Byswedes AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Byswedes AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Byswedes AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Byswedes AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Byswedes AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Byswedes AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Byswedes AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Byswedes AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Byswedes AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Byswedes ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Byswedes AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation
Byswedes AB
Korsnäsvägen 6
78672 Dala-Järna
E-post: order@byswedes.se

30 dagars bytesrätt
Du har rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos Byswedes AB. Kostnader som du haft för frakt eller annan utförd tjänst återköps ej i samband med utövande av bytesrätten. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Byswedes AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Byswedes AB. Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten.

Följande villkor gäller vid byte:
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
-Eventuell montering av produkten skall inte ha skett.
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: order@byswedes.se.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Byswedes AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Byswedes AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Byswedes AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Byswedes AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: order@byswedes.se.

Reklamationsvillkor för Näringsidkare
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Byswedes AB eller på annat sätt uppvisar fel som Byswedes AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Byswedes ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Byswedes ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 20 dagar från leverans genom att kontakta Byswedes AB via e-post på order@byswedes.se.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Byswedes AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Byswedes AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Byswedes AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Byswedes AB är du ansvarig för att produkterna når Byswedes AB i oskadat skick. Byswedes AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
BySwedes AB
Korsnäsvägen 6
78672 Dala-Järna
Sverige

Återbetalningar
Byswedes AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§11. Förbehåll

Ändringsförbehåll
Byswedes AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Byswedes AB och kund.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Byswedes ABs kontroll och som Byswedes AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Byswedes AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Byswedes AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Byswedes AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Byswedes AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Byswedes AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Byswedes AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Byswedes AB.

Reservation för leveransförsening utanför Byswedes ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Byswedes ABs kontroll, skall inte Byswedes AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Byswedes AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Byswedes AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

 

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Byswedes AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Byswedes AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Byswedes AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig:
Byswedes AB (Org. 559244-7493)
Korsnäsvägen 6
78672 Dala-Järna

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Köphistorik hos Byswedes AB

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistrering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Byswedes AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Byswedes AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen

§14. Övrigt

Polisanmälan
Byswedes AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Byswedes AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Byswedes AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Mora tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Byswedes AB följa nämndens beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Returer & byten

Ångerrätt

Full ångerrätt gäller i 14 dagar från det att du tagit emot varan. Vid en retur skall varan vara i oanvänt skick och returneras i den förpackning som varan levererades i. Med oanvänt skick menas att varan inte har provats, är hel och ren och i säljbart nyskick. Skicka alltid varan tillsammans med kvitto, faktura eller orderbekräftelse och ange orsak till retur.

     Vid godkänd retur återbetalas summan för den returnerade varan eller i vissa fall hela ordersumman. I normalfallet återbetalar vi automatiskt tillbaka till det konto som användes i samband med köpet. Du som kund står för returporto.

Byten

Vi erbjuder 30 dagars bytesrätt på varor i oanvänt skick. Bytesrätten gäller till exempel vid byte av motiv eller format på en tavla. Ring eller maila så kommer vi överens om något du är nöjd med. Du som kund står för returporto och eventuell fraktkostnad för den nya produkten..

​Reklamation

I det fall en vara har en defekt eller ett fabrikationsfel som inte orsakats av transporten eller oaktsam hantering av kund, kan vi godkänna reklamation. Tag kontakt med oss via mail eller telefon innan ni returnerar den felaktiga produkten. Vid godkänd reklamation återbetalar vi summan för returen samt står för returportot.

Kostnad för ej uthämtade paket

Om du ångrar ditt köp innan du får din vara bör du ändå hämta ut ditt paket och sedan skicka tillbaka det till oss. Vi tar ut en administrativ avgift på 250 kr för ej uthämtade paket. Anledningen är att vi som avsändare av ett paket som inte hämtats ut blir betalningsskyldiga gentemot ombud och hela hanteringen är tidskrävande.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Våra fraktpriser vid leverans inom Sverige: 
Vid köp för 0-449:- frakt: 49:-.

Vid Köp för 450-799:- frakt: 39:-.
Vid köp för 800:- eller mer, frakt: 0:-.
och de vanligaste
kredit- & betalkorten

 
Betalnings-
alternativ:

 
bottom of page