top of page

Photo Print

Hässja* Dalarna

 

Under benämningen Photo Print har vi samlat speciellt utvalda fotografier som reproduceras på ett obestruket åldersbeständigt papper av hög kvalité (ca 200 gr).  Denna produktgrupp innefattar även en del bearbetade foton med tänkvärda texter.

 

Finns i liggande format: 18x13, 30x21, 40x30, 50x40, 70x50 och 100x70. 

 

Foto: Peter Östergrens

 

* En hässja är en ställning bestående av stående störar och däremellan liggande slanor eller uppspända trådar. Ställningen används för att torka en skörd i form av slaget gräs, starr och örter till hö eller för att torka sädeskärvar eller ärtris. Ställningen kan vara utställd endast säsongsvis eller permanent byggd. Arbetet att lägga upp hö på hässjan kallas för att hässja. Hö på ställningen kallas hässjat hö. Även ställningen med pålagt hö kallas ofta höhässja. Bruket med hässjning minskade kraftigt under senare delen av 1900-talet då torkningen av hö förenklades med mekaniserade hövändare och torkanordningar i byggnaderna där höet kördes in. Med ökat intag av vinterfoder i form av balar minskade samtidigt intaget av löshö och hässjningen minskade ytterligare. Med skördetröskornas intåg i jordbruket tröskades säden på rot och hässjning tappade sin betydelse.

Poster: Hässja

PrisFrån 49,00 kr

    Liknande produkter